Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Możesz również wyszukać rozwiązanie korzystając z pola wyszukiwania umieszczonego poniżej.

OBLICZENIA

Jak obliczyć wagę pokrywy?

Jak obliczyć wagę pokrywy? Poprzez określenie waga mamy na myśli „wolną” masę. Najlepiej zmierzyć ją przy pomocy wagi. Jeśli pomiar „wolnej” masy jest niemożliwy lub bardzo niewygodny poniżej opisano jak można dokonać pomiaru w inny sposób. Jednakże odradzamy tą metodę ze względu na niską dokładność.

 • Ustal z jaką siłą musisz podpierać pokrywę przy chwyceniu jej po stronie przeciwnej do zawiasów. W tym celu stań na wadze dla dorosłych i określ jaki jest przyrost masy przy trzymaniu pokrywy (Uwaga! Przyłóż siłę pionowo). Przyrost masy pomnożony razy 2 jest dobrym przybliżeniem masy pokrywy
 • W wypadku gdy trzymanie pokrywy ręką sprawia trudność możesz również przymocować linę do końca pokrywy i owinąć ją dookoła najbardziej oddalonej od zawiasów krawędzi w celu podtrzymania pokrywy. (Uwaga! Trzymaj linę pionowo).
 • Jednakże jeśli pokrywa jest „zamknięta” w pozycji pionowej wtedy należy unieść pokrywę tak aby krawędź przeciwna do zawiasów nie opierała się na powierzchni.

Wzrost masy podzielony przez 2 jest przybliżoną masą klapy.

 • Drugą możliwością przy pokrywach poziomych jest oparcie krawędzi przeciwnej do zawiasów na linijce lub patyku umieszczonym na wadze. Jednakże jeżeli pokrywa jest „zamknięta” w pozycji poziomej wymaga to użycia dłuższej linijki/patyka i pomiaru przy krawędzi przeciwnej do zawiasów uniesionej z podłoża na którym spoczywa.(Masa, którą wskazuje waga – masa linijki/patyka) x 2 = Masa pokrywy (w przybliżeniu).

   

Jak ustalić „kąt otwarcia” i „kąt zamknięcia” pokrywy?

Wypełnianie „kąt otwarcia” i „kąt zamknięcia” (kąt początkowy i końcowy)

Poniższe ustalenia – zgodnie z godzinową wskazówką zegara:

 • godzina 12 = 90 stopni …. pokrywa uniesiona
 • godzina 3 = 0 stopni …. pokrywa leży poziomo ……….. pokrywa ”leżąca”
 • godzina 6 = -90 stopni …. pokrywa wisi poziomo ……….. pokrywa „wisząca”

Lewa strona: Pokrywy występujące przy pokrywie „leżącej”:

 • Okno dachowe
 • Klapa poddasza
 • Skrzynia na zabawki
 • Klapa piwnicy
 • itd.

Prawa strona: Pokrywy występujące przy pokrywie „wiszącej”:

 • Klapy food-trucków
 • Klapy food-trucków
 • Osłony przeciwsłoneczne
 • Ekrany ochronne
 • Klapy przyczep dla koni
 • itd.

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep

* Pokrywa obraca się od kąta początkowego do kąta końcowego (długość sprężyny jest wtedy największa)

Kąty pośrednie mogą być oznaczone przy pomocy inklinometru lub aplikacji w telefonie.

Ważne!

Nie akceptuj wskazań inklinometru lub telefonu jako rzeczywistego kąta pokrywy. Najpierw ustal różnicę pomiędzy pozycją „zamkniętą” i „otwartą” i oznacz rzeczywisty kąt korzystając z ww. definicji.

Kąty pokrywy mogą być określone również poprzez pomiar i obliczenia.

Czy można przeprowadzić takie obliczenia i w jaki sposób tego dokonać opisano poniżej:

A = nachylenie pokrywy mierząc od pozycji poziomej (lub od pozycji pionowej w innym przykładzie)

S = klapa od strony zawiasów

L = długość pokrywy

Obliczanie kąta pokrywy

 • wyszukaj w Google „1+1” → Google wyświetla kalkulator
 • naciśnij przycisk „Rad” → pojawia się przycisk „Deg”
 • naciśnij przycisk „Inv” a następnie przycisk „sin”
 • wprowadź nachylenie przy użyciu myszki → przykładowo 3 .. 0 .. 8
 • naciśnij przycisk ze znakiem dzielenia („/”)
 • wprowadź długość pokrywy przy użyciu myszy → przykładowo 9 .. 0 .. 0
 • naciśnij przycisk „=”

Wynik to nachylenie w stosunku do pozycji poziomej lub pionowej (zależnie od wybranej metody pomiaru). Wynik: 20.01 → zaokrąglamy do 20 stopni  i odnosimy do pozycji klapy: 0 stopni – 20 stopni = -20 stopni

Dla pozycji pokrywy pokazanej na schemacie obok: -90 stopni – 15 stopni = -105 stopni.

Rada! Najpierw dokonaj obliczeń wykorzystując dane z przykładu.

Dlaczego wymiar B jest ważny? Jak mogę go zmienić przy zachowaniu sposobu pracy sprężyny?

W wynikach Kalkulatora wymiar B, wraz z wymiarem A pokazuje pozycję środka mocowania sprężyny do pokrywy.

Obie odległości będą prezentowane od środka punktu obrotu pokrywy.

Wymiar A jest mierzony wzdłuż pokrywy, wymiar B jest prostopadły do pokrywy.

Wymiar A to wartość pochodząca z wyliczenia sprężyny, wymiar B jest bezpośrednio zależny od odległości pomiędzy końcowym mocowaniem sprężyny gazowej a powierzchnią pokrywy.

Kalkulator wyznacza wymiar B bazując na podanej grubości pokrywy i pozycji punktu obrotu  względem pokrywy stąd miejsce mocowania sprężyny znajduje się standardowo 20mm od powierzchni pokrywy.

Poniżej znajdują się przykłady wymiarów B ustalonych przez Kalkulator (A = zawias na górze, B = zawias na dole):

B-measure-pic-1

 

Gdy zostaje naciśnięty przycisk „Oblicz” w kalkulatorze (krok 2), wymiar B jest określany i wyliczana jest aplikacja sprężyny.

Wymiar B, pokazywany jako jeden z wyników obliczeń musi odpowiadać odległości B  mierzoną od miejsca mocowania jako że sprężyna finalnie będzie montowana na pokrywie.

Końcowa wartość odległości B może róznić się od wymiaru B wykorzystywanego jako standard przez Kalkulator.

B-measure-pic-2

W takim wypadku należy dostosować wymiar B.

Głównym tego powodem jest to, że mocowanie sprężyny do punktu mocowania (oznaczonego wymiarami C i D) musi geometrycznie pasować do długości maksymalnie wysuniętej i wsuniętej sprężyny i obrotu pokrywy (od kąta „zamknięcia” do kątu „otwarcia”).

Przed dostosowaniem wymiaru B zanotuj siły pokazane przy „pokaż otwarte” i „pokaż zamknięte”

Dopiero wtedy dostosuj wartości A i B do momentu, w którym uprzednio zanotowane wartości sił są identyczne.