Dlaczego wymiar B jest ważny? Jak mogę go zmienić przy zachowaniu sposobu pracy sprężyny?

W wynikach Kalkulatora wymiar B, wraz z wymiarem A pokazuje pozycję środka mocowania sprężyny do pokrywy.

Obie odległości będą prezentowane od środka punktu obrotu pokrywy.

Wymiar A jest mierzony wzdłuż pokrywy, wymiar B jest prostopadły do pokrywy.

Wymiar A to wartość pochodząca z wyliczenia sprężyny, wymiar B jest bezpośrednio zależny od odległości pomiędzy końcowym mocowaniem sprężyny gazowej a powierzchnią pokrywy.

Kalkulator wyznacza wymiar B bazując na podanej grubości pokrywy i pozycji punktu obrotu  względem pokrywy stąd miejsce mocowania sprężyny znajduje się standardowo 20mm od powierzchni pokrywy.

Poniżej znajdują się przykłady wymiarów B ustalonych przez Kalkulator (A = zawias na górze, B = zawias na dole):

B-measure-pic-1

 

Gdy zostaje naciśnięty przycisk „Oblicz” w kalkulatorze (krok 2), wymiar B jest określany i wyliczana jest aplikacja sprężyny.

Wymiar B, pokazywany jako jeden z wyników obliczeń musi odpowiadać odległości B  mierzoną od miejsca mocowania jako że sprężyna finalnie będzie montowana na pokrywie.

Końcowa wartość odległości B może róznić się od wymiaru B wykorzystywanego jako standard przez Kalkulator.

B-measure-pic-2

W takim wypadku należy dostosować wymiar B.

Głównym tego powodem jest to, że mocowanie sprężyny do punktu mocowania (oznaczonego wymiarami C i D) musi geometrycznie pasować do długości maksymalnie wysuniętej i wsuniętej sprężyny i obrotu pokrywy (od kąta „zamknięcia” do kątu „otwarcia”).

Przed dostosowaniem wymiaru B zanotuj siły pokazane przy „pokaż otwarte” i „pokaż zamknięte”

Dopiero wtedy dostosuj wartości A i B do momentu, w którym uprzednio zanotowane wartości sił są identyczne.

Posted in: OBLICZENIA