Jak obliczyć wagę pokrywy?

Jak obliczyć wagę pokrywy? Poprzez określenie waga mamy na myśli „wolną” masę. Najlepiej zmierzyć ją przy pomocy wagi. Jeśli pomiar „wolnej” masy jest niemożliwy lub bardzo niewygodny poniżej opisano jak można dokonać pomiaru w inny sposób. Jednakże odradzamy tą metodę ze względu na niską dokładność.

  • Ustal z jaką siłą musisz podpierać pokrywę przy chwyceniu jej po stronie przeciwnej do zawiasów. W tym celu stań na wadze dla dorosłych i określ jaki jest przyrost masy przy trzymaniu pokrywy (Uwaga! Przyłóż siłę pionowo). Przyrost masy pomnożony razy 2 jest dobrym przybliżeniem masy pokrywy
  • W wypadku gdy trzymanie pokrywy ręką sprawia trudność możesz również przymocować linę do końca pokrywy i owinąć ją dookoła najbardziej oddalonej od zawiasów krawędzi w celu podtrzymania pokrywy. (Uwaga! Trzymaj linę pionowo).
  • Jednakże jeśli pokrywa jest „zamknięta” w pozycji pionowej wtedy należy unieść pokrywę tak aby krawędź przeciwna do zawiasów nie opierała się na powierzchni.

Wzrost masy podzielony przez 2 jest przybliżoną masą klapy.

  • Drugą możliwością przy pokrywach poziomych jest oparcie krawędzi przeciwnej do zawiasów na linijce lub patyku umieszczonym na wadze. Jednakże jeżeli pokrywa jest „zamknięta” w pozycji poziomej wymaga to użycia dłuższej linijki/patyka i pomiaru przy krawędzi przeciwnej do zawiasów uniesionej z podłoża na którym spoczywa.(Masa, którą wskazuje waga – masa linijki/patyka) x 2 = Masa pokrywy (w przybliżeniu).

     

Posted in: OBLICZENIA