Jak ustalić „kąt otwarcia” i „kąt zamknięcia” pokrywy?

Wypełnianie „kąt otwarcia” i „kąt zamknięcia” (kąt początkowy i końcowy)

Poniższe ustalenia – zgodnie z godzinową wskazówką zegara:

 • godzina 12 = 90 stopni …. pokrywa uniesiona
 • godzina 3 = 0 stopni …. pokrywa leży poziomo ……….. pokrywa ”leżąca”
 • godzina 6 = -90 stopni …. pokrywa wisi poziomo ……….. pokrywa „wisząca”

Lewa strona: Pokrywy występujące przy pokrywie „leżącej”:

 • Okno dachowe
 • Klapa poddasza
 • Skrzynia na zabawki
 • Klapa piwnicy
 • itd.

Prawa strona: Pokrywy występujące przy pokrywie „wiszącej”:

 • Klapy food-trucków
 • Klapy food-trucków
 • Osłony przeciwsłoneczne
 • Ekrany ochronne
 • Klapy przyczep dla koni
 • itd.

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep

* Pokrywa obraca się od kąta początkowego do kąta końcowego (długość sprężyny jest wtedy największa)

Kąty pośrednie mogą być oznaczone przy pomocy inklinometru lub aplikacji w telefonie.

Ważne!

Nie akceptuj wskazań inklinometru lub telefonu jako rzeczywistego kąta pokrywy. Najpierw ustal różnicę pomiędzy pozycją „zamkniętą” i „otwartą” i oznacz rzeczywisty kąt korzystając z ww. definicji.

Kąty pokrywy mogą być określone również poprzez pomiar i obliczenia.

Czy można przeprowadzić takie obliczenia i w jaki sposób tego dokonać opisano poniżej:

A = nachylenie pokrywy mierząc od pozycji poziomej (lub od pozycji pionowej w innym przykładzie)

S = klapa od strony zawiasów

L = długość pokrywy

Obliczanie kąta pokrywy

 • wyszukaj w Google „1+1” → Google wyświetla kalkulator
 • naciśnij przycisk „Rad” → pojawia się przycisk „Deg”
 • naciśnij przycisk „Inv” a następnie przycisk „sin”
 • wprowadź nachylenie przy użyciu myszki → przykładowo 3 .. 0 .. 8
 • naciśnij przycisk ze znakiem dzielenia („/”)
 • wprowadź długość pokrywy przy użyciu myszy → przykładowo 9 .. 0 .. 0
 • naciśnij przycisk „=”

Wynik to nachylenie w stosunku do pozycji poziomej lub pionowej (zależnie od wybranej metody pomiaru). Wynik: 20.01 → zaokrąglamy do 20 stopni  i odnosimy do pozycji klapy: 0 stopni – 20 stopni = -20 stopni

Dla pozycji pokrywy pokazanej na schemacie obok: -90 stopni – 15 stopni = -105 stopni.

Rada! Najpierw dokonaj obliczeń wykorzystując dane z przykładu.

Posted in: OBLICZENIA