Sprężyny gazowe kalkulator

Sprężyny gazowe kalkulator: Zobacz nasze wideo instruktażowe w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Ściągnij kątomierz sprezynygazowesklep.pl tutaj. Kliknij tutaj aby zresetować kalkulator. 

Krok 1 - Wprowadź szczegóły swojej aplikacji sprężyny gazowej:

Ten Kalkulator dla Twojej wygody zapamiętuje wcześniejsze ustawienia. Kliknij tutaj, aby je usunąć. Aby wyświetlić zaawansowane opcje, kliknij . Wybierz grafikę, która odpowiada Twojemu zastosowaniu:

Specyfikacja klapy

mm
mm
mm
kg
°
°

Szczegóły sprężyny gazowej

°
 

Krok 2 - Oblicz i symuluj

Kliknij "Oblicz", aby znaleźć odpowiednią sprężynę gazową dla Twoich specyfikacji i przeprowadzić symulację, która umożliwia sprawdzenie czy wszystko jest poprawne i działa zgodnie z oczekiwaniami. Aby wyświetlić zaawansowane opcje, kliknij .

Podgląd mocowań:

Twoja przeglądarka nie jest w stanie wygenerować tego obrazu.

Podgląd 3D / wykres:

Krok 3 - Szczegóły:

Zmień dane poniżej w celu dopasowania rozwiązania do Twojego zastosowania.

Kliknij na , aby dobrać sprężyny.
mm
mm
mm
mm
mm

Mocowanie od strony cylindra

Typ sprężyny gazowej

Mocowanie na tłoczysku

Niestety, ale Twoja przeglądarka nie jest w stanie wygenerować tego obrazu.

Krok 4 - Zamówienie:

Kliknij na , aby dobrać sprężyny.

Instrukcje doboru sprężyny gazowej: 4 kroki  

Staramy się, aby narzędzie do doboru było jak najbardziej przyjazne dla użytkownika i nieustannie pracujemy nad jego ulepszaniem. Kalkulator jest dostosowany dla standardowych pokryw czy klap, ale można go również używać dla mniej typowych zastosowań.

Jak dobrać sprężynę gazową?

Aby dobrać sprężynę gazową, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

  1. Zdecyduj, do czego chcesz użyć sprężyny gazowej.
  2. Wprowadź wymiary klapy.
  3. Zmierz grubość klapy.
  4. Sprawdź, z jakiego materiału wykonana jest klapa.
  5. Określ całkowitą wagę klapy.
  6. Określ pozycję punktu obrotu.
  7. Wybierz, ile sprężyn gazowych chcesz użyć.
  8. Sprawdź kąt klapy.

Szczegółowe wyjaśnienia poniżej mogą pomóc Ci prawidłowo dobrać sprężynę gazową dla Twoich poruszanych elementów.

Krok 1: Wprowadzanie danych
Krok 2: Dobór sprężyny
Krok 3: Dostosowanie i poprawki
Krok 4: Zamówienie i montaż

Krok 1: wprowadzanie danych

W kroku 1 wprowadź następujące informacje o pokrywie:

Ważne jest, aby wprowadzić dane możliwie najdokładniej. Dzięki temu narzędzie do doboru będzie mogło jak prawidłowo dobrać sprężynę gazową i określić miejsca, w których należy zamocować. Klikając na znak zapytania zobaczysz krótkie wyjaśnienie, co dokładnie musisz wprowadzić. Przede wszystkim musisz kliknąć grafikę, która najbardziej przypomina Twoje zastosowanie. Pierwszy obraz dotyczy na przykład skrzynki na zabawki. Drugi obraz to stragan na targu. Trzeci obraz dotyczy skośnej pokrywy. Czwarty obraz dotyczy na przykład przyczepy dla koni. Dla doboru, obrazy 1 i 4 tak naprawdę takie same. Tylko wizualizacja i symulacja lepiej odpowiadają Twojemu rzeczywistemu zastosowaniu. Pod krokiem 1 zobaczysz pokrywę stworzoną z użyciem wprowadzonych danych. Sprawdź dokładnie symulację, aby zobaczyć, czy dane zostały wprowadzone poprawnie. 

Długość [mm]

Przez długość pokrywy rozumiemy odległość od zawiasów pokrywy do jej końca. Najdłuższy bok nie jest automatycznie długością pokrywy. Należy uważać, aby nie pomylić długości i szerokości. Czerwona linia na poniższym rysunku pokazuje jak definiujemy długość w naszym narzędziu do doboru.

Calculation gas spring length of cover

Kąt zamknięcia [stopnie]

W przypadku normalnego pudła, kąt zamknięcia wynosi zazwyczaj 0 stopni (ponieważ pokrywa jest wtedy pozioma), a na straganie targowym -90 stopni (ponieważ pokrywa jest pionowa, gdy jest zamknięta). Oczywiście może to się różnić w zależności od poruszanych elementów. Pobierz nasz papierowy miernik kąta tutaj lub zmierzkąt zamknięcia i kąt otwarcia za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Aby to zrobić, przejdź do sprezynygazowesklep.pl/am na swoim tablecie lub telefonie.

Masa [kg]

Wprowadź tutaj wagę całej pokrywy. Najlepiej jest zdjąć pokrywę i zważyć na wadze. Jeśli pokrywa nie może być odczepiona, możesz obliczyć przybliżoną masę w następujący sposób. Upewnij się, że pokrywa jest poziomo i zważ klapę po stronie przeciwnej do zawiasów. Całkowita masa pokrywy to wskazanie wagi pomnożone przez 2. Uwaga: ta metoda działa tylko dla prostej prostokątnej pokrywy. 

gasveer berekenen gewicht

Całkowita masa [kg] = 2 x 12,5 kg = 25 kg

Liczba sprężyn gazowych

Wybierz tutaj liczbę sprężyn gazowych, które chcesz zastosować. Zazwyczaj używa się dwóch sprężyn gazowych: po jednej po obu stronach pokrywy. Można również użyć jednej sprężyny gazowej, ale wtedy istnieje szansa, że pokrywa będzie się krzywić lub nie zamknie się całkowicie po stronie, na której znajduje się sprężyna gazowa. Najmniejsze ryzyko takiego zajścia występuje, gdy umieścisz sprężynę gazową na środku pokrywy. Nawet wtedy ważne jest, aby pokrywa była na tyle sztywna, aby nie zaginała się przy krawędziach

Szerokość [mm]

Przez szerokość pokrywy rozumiemy stronę pokrywy, do której przymocowane zawiasy. Nie myl tego z długością pokrywy. Czerwona linia na poniższym rysunku pokazuje szerokość

gasveer berekening breedte

Wysokość [mm]

Wprowadź tutaj wysokość pokrywy. W przypadku pokrywy składającej się tylko z deski, mamy na myśli grubość deski. Jeśli pokrywa ma również krawędzie, musisz także wziąć je pod uwagę. Wprowadź więc całkowitą wysokość (włącznie z krawędziami) pokrywy. Czerwona linia na poniższym rysunku pokazuje wysokość pokrywy.

gasveer berekening dikte

Kąt otwarcia [stopnie]

W przypadku normalnego pudła, kąt otwarcia wynosi zazwyczaj 80-90 stopni (ponieważ pokrywa jest wtedy pionowa) a na straganie targowym 0 stopni (ponieważ pokrywa jest pozioma, gdy jest otwarta). Oczywiście może to się różnić w zależności od poruszanych elementów. Pobierz nasz papierowy miernik kąta tutaj lub zmierzkąt zamknięcia i kąt otwarcia za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Aby to zrobić, przejdź do sprezynygazowesklep.pl/am na swoim tablecie lub telefonie.

Pozycja punktu obrotu

Wskaż tutaj, gdzie znajduje się zawias pokrywy, gdy pokrywa jest pozioma (dół, góra, środek lub zmodyfikowane). Opcja „Zmodyfikowane” jest dostępna po włączeniu funkcji „Pokaż pola zaawansowane”. Jeśli wybranozmodyfikowane„, pojawia się dodatkowy krok, w którym można ręcznie dostosować pozycję zawiasu: 

Gdy wprowadzisz 100 w pozycji x, zawias odsunie się o 100 mm w poziomie od pokrywy. Gdy wprowadzisz -100, zawias przesunie się o 100 mm w poziomie w stronę pokrywy (czyli zawias będzie wtedygdzieś” w pokrywie). Gdy wprowadzisz 100 w pozycji y, zawias przesunie się o 100 mm do góry. Jeśli wprowadzisz -100 mm, zawias przesunie się o 100 mm w dół. Zielony kwadrat na symulacji pokazuje pozycję zawiasu. Sprawdź więc dokładnie, czy jest to prawdziwa pozycja.

Materiał pokrywy

Wprowadź tutaj, z jakiego materiału wykonana jest pokrywa. Na podstawie konkretnej wagi materiału, sprawdza się, czy całkowita waga pokrywy pasuje do wprowadzonych wymiarów pokrywy. Jeśli narzędzie do doboru zobaczy, że całkowita waga jest zbyt mała dla tych wymiarów, narzędzie to przekształci pokrywę w pokrywę pustą. Oznacza to, że wysokość pokrywy pozostaje taka sama, ale pokrywa ma krawędzie i jest pusta. Wpływa to na środek ciężkości pokrywy, ale także na wybrany materiał montażowy i punkt montażowy na pokrywie. Dlatego sprawdź dokładnie, czy symulacja pokazuje prawdziwą sytuację. Jeśli wpiszesz „Inne” jako materiał, pokrywa pozostanie pełna w narzędziu do doboru.

Zmień środek ciężkości (zaawansowane)

Jeśli zaznaczysz to pole, zobaczysz dodatkowy krok:

Jeżeli wszystkie dane wprowadzone w kroku 1 odpowiadają rzeczywistej sytuacji, lepiej nie zaznaczać tego pola. Środek ciężkości zostanie wtedy obliczony automatycznie. Środek ciężkości (czarno-biała kula w symulacji) będzie znajdować się blisko środka pokrywy. Tylko jeśli środek ciężkości pokrywy znajduje się gdzie indziej, możesz wskazać, gdzie powinien się znajdować przy użyciu tej dodatkowej opcji. Postaraj się określić to jak najdokładniej i wprowadź te dane na tym etapie.

Pozycja x

W pozycji x (w mm) możesz wpisać, gdzie znajduje się środek ciężkości w poziomie względem punktu obrotu pokrywy, przy pokrywie ustawionej poziomo. Przy normalnej prostokątnej pokrywie o długości 750 mm, wartość domyślna wynosi 375 mm. Jeżeli na przykład pokrywa jest nieco obciążona na końcu, musisz zwiększyć pozycję x, tak aby środek ciężkości leżał również nieco bardziej na końcu pokrywy.

gasveer berekenen zwaartepunt x-positie
Pozycja

W pozycji y (w mm) możesz wpisać, gdzie znajduje się środek ciężkości pionowo względem punktu obrotu pokrywy przy pokrywie ustawionej poziomo. Przy normalnej prostokątnej pokrywie o długości 25 mm, wartość domyślna wynosi 13 mm (zaokrąglone). Na przykład, jeśli na pokrywie jest zamontowane coś na górze, musisz zwiększyć pozycję y. Zauważ, że pozycja y jest obliczana od punktu obrotu pokrywy, a nie od spodu pokrywy (co często może się pokrywać, jeśli pozycja zawiasu ustawiona jest jako „na dole„).

gasveren berekenen zwaartepunt y-positie

Krok 2: Dobór

KliknijOblicz” w kroku 1, jeśli wprowadzone dane poprawne i sprawdziłeś symulację. Po wykonaniu obliczeń zobaczysz w symulacji poruszany element ze sprężyną(ami) gazową(ymi). Powyżej symulacji jest umieszczonych kilka przycisków. Jeśli klikniesz na „zasymuluj otwieranie„, zobaczysz, co się dzieje, gdy otwierasz element. Jeśli na elemencie jest widoczna dłoń, oznacza to, że siła nadal musi być stosowana ręcznie. Odpowiadająca temu siła jest wskazana niebieską strzałką obok dłoni. Kierunek strzałki pokazuje, w którym kierunku należy stosować siłę. W końcu dłoń znika i element otworzy się automatycznie. Jeśli klikniesz na „zasymuluj zamykanie„, zobaczysz, co się dzieje, gdy zamykasz element. W ostatniej części dłoń znów zniknie, co oznacza, że element zamknie się automatycznie. Element można również obsługiwać za pomocą myszy, klikając na niego i przytrzymując przycisk. Zobaczysz też, co się dzieje, gdy podnosisz lub opuszczasz element. Niebieska strzałka zawsze pokazuje, jaka siła ręczna jest potrzebna, aby utrzymać element w tej pozycji i w którym kierunku należy zastosować. Kiedy puścisz element, otworzy się, zamknie lub pozostanie w tym samym miejscu. Jeśli klikniesz naRysunek montażowy„, możesz zapisać i/lub wydrukować rysunek montażowy.

Wykres

Teraz widzisz grafikę 3D elementu ze sprężynami gazowymi. Jeśli klikniesz naWykres„, zobaczysz wykres zamiast obrazu 3D z siłami i momentami, które występują w tej aplikacji, jeśli element jest trzymany pod różnymi kątami.

Moment (siła razy ramie mierzone od zawiasu) elementu w niutonometrach (Nm) i moment (także mierzony od zawiasu, w Nm) sprężyn gazowych działają w przeciwnych kierunkach, co skutkuje wypadkowym momentem działającym w jednym kierunku. Po zsumowaniu tych dwóch momentów otrzymujemy siłę (w N), którą nadal musisz użyć ręcznie, aby utrzymać element pod tym konkretnym kątem. Siła ta różni się zatem przy każdym kącie, w którym element jest utrzymany.

Niebieska strzałka z siłą ręczną

Siłę ręczną można również zobaczyć w symulacji 2D przy niebieskiej strzałce. Jeśli moment elementu (zielona linia) i moment sprężyn gazowych (czerwona linia) przecinają się na wykresie, nie wymagana jest siła ręczna (niebieska linia). Na wykresie występują dwie zielone linie. Jest to związane z faktem, że wpychanie tłoczyska sprężyny (ściskanie) gazowej wymaga więcej siły niż jego wypychanie (rozciąganie) z powodu tarcia, które musi być wtedy pokonane. Na wykresie pojawia się więc zielony obszar (ograniczony dwoma zielonymi liniami). Jeśli czerwona linia wchodzi w zielony obszar, element pozostanie w tej pozycji.

Ponieważ ściskanie sprężyn gazowych jest cięższe niż ich rozciąganie, powstają również dwie niebieskie linie i niebieski obszar. Wynika to z faktu, że siła ręczna również musi być większa, gdy sprężyny gazowe wsuwane (zamykanie elementu) w porównaniu do wysuwania sprężyn gazowych (kiedy element jest otwierany).

Przykład

Przyjrzyjmy się powyższemu przykładowi. Element jest utrzymany pod kątem 46 stopni. Aby utrzymać element w tej pozycji, nadal potrzebna jest siła ręczna wynosząca 2,8 kg, w przeciwnym razie element otworzy się dalej automatycznie. Jak odczytać 2,8 kg z wykresu? Biorąc pod uwagę, że 1kg = 9,81N. Więc 2,8 kg to 2,8 x 9,81 = 27,47 N. Możesz to zobaczyć na wykresie obok niebieskiego kwadratu. Należy przyjąć wartość bezwględną, gdyż na wykresie ta wartość to -27,47N (czyli wartość ujemna). Zdecydowano, że siła z wartością ujemną służy do zamknięcia elementu, a siła z wartością dodatnią służy do otwierania. Niebieski kwadrat znajduje się na dolnej niebieskiej linii, ponieważ sprężyna gazowa jest wsuwana i wymaga to większej siły niż rozciąganie.

Element ma 750 mm = 0,75 m długości. Więc w Nm (niutonometrach) siła ręczna na końcu elementu wynosi 27,47N x 0,75m = 20,60Nm. Jest to również różnica między czerwonym kwadratem (moment sprężyn gazowych w Nm) a zielonym kwadratem (moment elementu w Nm). Czerwony kwadrat umieszczony jest w okolicy 80 Nm, a zielony na ok. 60 Nm.

Pokaż otwarte

Jeśli zaznaczysz pole „klapa otwarte„, symulacja pokazuje pozycję pokrywy i sprężyny gazowej, gdy pokrywa jest otwarta. Niebieska strzałka na końcu pokrywy pokazuje siłę, której musisz użyć, aby zamknąć pokrywę. Ma to miejsce, gdy niebieska strzałka skierowana jest w kierunku zamykania (zazwyczaj tak będzie). Jeśli strzałka jest skierowana w kierunku otwierania, prawdopodobnie coś jest nie tak. Pokrywa nie pozostanie wtedy otwarta sama z siebie. Ręka będzie widoczna na symulacji, ponieważ wtedy pokrywę trzeba podpierać ręką, aby nie zatrzasnęła się. Wybrana sprężyna gazowa jest prawdopodobnie za lekka dla pokrywy o wybranej sile. Wymaga to dokładnego sprawdzenia.

Pokaż zamknięte

Jeśli zaznaczysz pole „zamknij klapę„, symulacja pokazuje pozycję pokrywy i sprężyny gazowej, gdy pokrywa jest zamknięta. Niebieska strzałka na końcu pokrywy teraz pokazuje siłę, której musisz użyć, aby otworzyć pokrywę. Ma to miejsce, gdy niebieska strzałka skierowana jest w kierunku otwierania (zazwyczaj tak będzie). Jeśli strzałka skierowana jest w kierunku zamykania, prawdopodobnie coś jest nie tak. Pokrywa nie pozostanie wtedy zamknięta sama z siebie. Ręka będzie widoczna na symulacji, ponieważ wtedy pokrywę musi się trzymać ręką zamkniętą, aby pokrywa nie otworzyła się samoczynnie. Wybrana sprężyna gazowa o wybranej sile jest prawdopodobnie za mocna dla pokrywy. Wymaga to dodatkowej uwagi.

Maksymalna siła na punkcie obrotu

Symulacja podaje maksymalną siłę, jaka będzie przyłożona do zawiasów pokrywy po zamontowaniu sprężyn gazowych. Przez umieszczenie sprężyn gazowych, zawiasy bardziej obciążone. Siła, która się tu pojawia, jest wskazówką, jak silne powinny być zawiasy. Możesz potrzebować zainstalować silniejsze zawiasy.

Krok 3: Poprawki

Jeśli symulacja pokazuje dokładnie to, czego chciałeś, to nie musisz niczego zmieniać. Jednak w kroku 3 możesz również dopracować obliczenia, aby były jeszcze bardziej zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Nie ma tylko jednego rozwiązania. Jest wiele rozwiązań. Jeśli coś zmienisz w kroku 3, nie musisz ponownie kliknąć naOblicz” w kroku 2. Symulacja i obliczenia automatycznie się zmienią. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane występują w kroku 3 i co ewentualnie można zmienić.

Rodzaj sprężyny gazowej 

Jest to typ sprężyny gazowej, który został wybrany wraz z ceną. Na przykład, 8-19-200 | 174,00zł. Liczba 8 oznacza tłoczysko o średnicy 8 mm, liczba 19 oznacza obudowę o średnicy 19 mm (czarna część sprężyny gazowej), 200 mm oznacza skok sprężyny gazowej (czyli długość tłoczyska, która może się cofnąć). Jeśli zamierzasz dobrać sprężynę gazową, a proponowana sprężyna gazowa jest dość droga, możesz również wybrać tańszą sprężynę gazową, która ma mniej więcej samą długość co proponowana sprężyna gazowa (sprężynę gazową o tej samej średnicy, ale z nieco dłuższym lub krótszym skokiem, lub sprężynę gazową o innej średnicy). Im większa średnica, tym większą siłę może mieć sprężyna gazowa. 4-12 może posiadać do 200N, 6-15 może posiadać do 450N, 8-19 do 800N, 10-23 do 1250N, a 14-28 do 2500N. Ogólnie przyjmuje się, że im dłuższe sprężyny gazowe (czyli o większym skoku), tym mniejsza siła występuje na zawiasach pokrywy. Często nieco dłuższa lub nieco krótsza sprężyna gazowa niewiele zmieni w końcowym wyniku. Zawsze możesz to sprawdzić w symulacji po wybraniu innej sprężyny gazowej. Gdy wybierzesz inną sprężynę gazową, narzędzie do obliczeń natychmiast zasymuluje nową sprężynę gazową 

Siła sprężyny gazowej 

Nie możesz tutaj zobaczyć obliczonej siły. Możesz to zobaczyć tylko na potwierdzeniu zamówienia. Widzisz jednak + i –. Narzędzie do obliczeń obliczyło siłę i za pomocą + imożesz zmienić siłę w krokach. Dla 6-15, 8-19 i 10-23 jedno kliknięcie zmienia siłę o 20N, dla 4-12 o 10N, a dla 14-18 jedno kliknięcie wprowadza zmianę o 50N. Na przykład, jeśli obliczenia dla Ciebie odpowiednie, ale chciałbyś, aby pokrywa otwierała się nieco łatwiej i zamykała ciężej, możesz kliknąć raz na +. W symulacji natychmiast zobaczysz, co dzieje się z różnymi siłami ręcznymi. Często więc jest tak: im łatwiej otwiera się pokrywa, tym ciężej zamyka się pokrywa, i na odwrót.

Niewykorzystany skok [mm] (zaawansowane)

Jest to skok sprężyny gazowej, który nie będzie wykorzystany. Minimalny niewykorzystany skok wynosi 10 mm. Zawsze jest miejsce na trochę luzu, jeśli sprężyny gazowe nie montowane dokładnie co do mm. Czasami może być wygodnie zwiększyć odległość. Ma to miejsce na przykład, gdy występuje lepsze miejsce do montażu sprężyny gazowej. Jednak im mniejszą wybierzesz wartość, tym bardziej korzystnie wykorzystujesz skok sprężyny gazowej. Dlatego doradzamy, aby pozostawić niewykorzytany skok w okolicach 10 mm.

Punkt przyłączenia 1 lub 2 na rysunku (zaawansowane)

Dla każdego wymiaru A istnieją dwa punkty na nieruchomym elemencie, do których można przymocować sprężynę gazową. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada. Pamiętaj, że niektóre wybory nie faktycznie możliwe, ponieważ sprężyna gazowa i pokrywa kolidują wtedy ze sobą. Narzędzie do obliczeń jeszcze tego nie uwzględnia, ale wybiera najbardziej prawdopodobną opcję.

Przyciski obracania (zaawansowane)

W krokuznajdują się również dwa przyciski do obrotu sprężyn. Za pomocą tych przycisków możesz obrócić sprężyny gazowe zarówno w lewo, jak i w prawo. Funkcja sprężyn gazowych będzie wtedy dokładnie taka sama. Sprężyny gazowe obracane w taki sposób, że siła ręczna pozostaje dokładnie taka sama. Może to być bardzo przydatne do zamontowania sprężyny gazowej w innym miejscu niż pokazano, podczas gdy zachowanie pokrywy pozostaje takie samo, jak to zostało obliczone. Przykładem może być tutaj łóżko typu murphy, w którym sprężyna gazowa jest montowana nadpokrywą„, w tym przypadku łóżkiem. Za pomocą narzędzia do obliczeń możesz obliczyć sprężynę gazową, obracając sprężynę gazową o 180 stopni wokół punktu obrotu łóżka w kroku 3.

Mocowanie od strony cylindra

Wybierz tutaj elementy montażowe, które mają być zamocowane do cylindra sprężyny gazowej. Jest to grubsza część sprężyny gazowej. Zazwyczaj jest to część montażowa, którą montujesz do pokrywy. Cylinder musi być skierowana do góry w pozycji spoczynkowej dla prawidłowego smarowania sprężyny gazowej. Często jako element mocujący wymagane jest mocowanie czołowe. Dzięki mocowaniom czołowym możesz zamontować sprężynę gazową pod spodem pokrywy. Jeśli pokrywa ma krawędzie u dołu, możesz również wybrać mocowanie boczne.

Mocowanie na tłoczysku

Wybierz tutaj części montażowe do zamocowania na tłoczysku sprężyny gazowej. Zwykle jest to część montażowa, którą montujesz do nieruchomego elementu. Często wymagane jest mocowanie boczne. Tłoczysko musi być skierowane w dół w pozycji spoczynkowej dla prawidłowego smarowania sprężyny gazowej.

Wymiar A [mm]

Wymiar A to odległość od punktu obrotu do miejsca mocowania sprężyny gazowej na pokrywie w kierunku długości pokrywy (w mm). Często obniżenie wymiaru A sprawia, że otwieranie i zamykanie pokrywy jest nieco lżejsze. Jednak siła ta nie może być za niska, aby sprężyny gazowe prawidłowo zamykały pokrywę i żeby pokrywa nie otwierała się automatycznie z powodu wiatru lub wysokich temperatur.

Wymiar B [mm]

Wymiar B to odległość od punktu obrotu do miejsca mocowania sprężyny gazowej na pokrywie w kierunku grubości pokrywy (w mm). Jeśli używasz ucha z mocowaniem czołowym lub bocznym, odległość od spodu pokrywy do punktu obrotu sprężyny gazowej wynosi 20 mm. Narzędzie do obliczeń pokazuje wówczas -20mm jako wymiar B. Wartość ujemna oznacza, że punkt obrotu jest „poniżejpunktu obrotu pokrywy. Jeśli wymiar B jest dodatni, punkt obrotu sprężyny gazowej jest „powyżejpunktu obrotu pokrywy.

Wymiar C [mm]

Wymiar C to pozioma odległość między punktem obrotu pokrywy a miejscem mocowania sprężyny gazowej do nieruchomego elementu. Odległość do środka otworu ucha lub od środka kuli. Możesz zmienić ten wymiar poprzez zaznaczenie opcji „Zmiana wymiarów C i/lub D” i wybranie innych pozycji C i D na modelu 2D. Gdy kursor zmieni się na ➕ możliwe jest kliknięcie wybranego punktu. Powoduje to przeniesienie sprężyny do tego punktu. Po zmianie tych wymiarów należy sprawdzić, czy klapa zachowuje się zgodnie z potrzebami, gdyż nie każda pozycja umożliwia prawidłową pracę układu.

Wymiar D [mm]

Wymiar D to pionowa odległość między punktem obrotu a miejscem mocowania sprężyny gazowej do nieruchomego elementu. Odległość do środka otworu ucha lub od środka kuli. Możesz zmienić ten wymiar poprzez zaznaczenie opcji „Zmiana wymiarów C i/lub D” i wybranie innych pozycji C i D na modelu 2D. Gdy kursor zmieni się na ➕ możliwe jest kliknięcie wybranego punktu. Powoduje to przeniesienie sprężyny do tego punktu. Po zmianie tych wymiarów należy sprawdzić, czy klapa zachowuje się zgodnie z potrzebami, gdyż nie każda pozycja umożliwia prawidłową pracę układu.

Krok 4: zamówienie i montaż

Chcesz dobrać sprężynę gazową i od razu złożyć zamówienie? W kroku 4 zobaczysz wybrane sprężyny gazowe z częściami montażowymi oraz ich ceny. Zalecamy dokładne sprawdzenie wszystkiego i zapisanie lub wydrukowanie rysunku montażowego. Następnie możesz kliknąć na grafikę koszyka z plusem. Obliczone sprężyny gazowe wraz z wybranymi częściami montażowymi trafią wtedy do koszyka. Po sprawdzeniu zawartości koszyka można dokonać zamówienia.