Jak zredukować nadmierną siłę oddziałującą na punkt obrotu pokrywy?

excessiveforce-pic-1

To może być spowodowane:

  • Zawiasy są zbyt słabe żeby przenieść siły na część nieruchomą
  • Zawiasy nie mogą być wystarczająco mocno przymocowane do pokrywy lub części nieruchomej
  • Pokrywa nie jest wystarczająco mocna w okolicy zawiasów.

Rozmieszczając zawiasy warto pamiętać o następujących zasadach:

  • Liczba zawiasów = liczba sprężyn (minimalnie 2)
  • Natomiast przy zastosowaniu jednej sprężyny powinno zamontować się 3 zawiasy, środkowy powinien znajdować się w połowie szerokości pokrywy wyrównany do sprężyny gazowej (patrz przykład poniżej).

excessiveforce-pic-2

W większości przypadków zawiasy powinne być liniowo mocowane ze sprężynami gazowymi.

Kiedy ten wymóg jest spełniony, wtedy siła oddziałująca na pojedynczy zawias jest równa sile oddziałującej na punkt obrotu podzielonej przez liczbę sprężyn.

To oznacza że przy użyciu jednej sprężyny cała siła przy punkcie obrotu wyliczona przez Kalkulator musi być prowadzona przez jeden zawias do częśći nieruchomej.

Jeśli zamontujemy sprężynę w połowie długości pokrywy bez trzeciego zawiasu, wtedy wyliczona siła w punkcie obrotu będzie dzielić się na dwa zawiasy – do poprawnej pracy wymagana jest odpowiednia sztywność pokrywy. Może to jednak powodować wybrzuszenia pokrywy związane z wywieraniem stałego nacisku przez środkową sprężynę przy zamkniętej pokrywie. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku drewnianych pokryw.

Następnym pytaniem jest „Czy jest sens zamontowania czterech zawiasów przy stosowaniu tylko dwóch sprężyn gazowych?”

Odpowiedź:  Tak, gdyż zawiasy umieszczone w jednej linii ze sprężynami dzielą pomiędzy siebie przekazywanie sił oddziałujących w punkcie obrotu na część nieruchomą.

Co zrobić jeśli wypróbowano wszystkie powyższe rady i obciążenie zawiasu jest nadal zbyt wysokie?

Odpowiedź:

Wybierz sprężyne o większym skoku. Będzie ona zamontowana dalej od punktu obrotu pokrywy i z tego powodu będzie wymagać mniejszej siły. W miarę możliwości zastosuj bardziej masywne zawiasy. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch zawiasów w miejsce jednego i połączenie ich na sztywno. Powoduje to zmniejszenie obciążenia na zawias

Posted in: Montaż sprężyn gazowych