Czy miejsce zamontowania zawiasów ma znaczenie?

Najlepiej umieścić zawiasy w jednej linii ze sprężynami. Dzięki  temu siły mogą być rozprowadzane przez zawias na elementy nieruchome.

Nieliniowe mocowanie sprężyn i zawiasów powoduje przeniesienie sił reakcji poprzez ruch poprzeczny zawiasu na miejsce mocowania. Jeżeli pokrywa ma odpowiednią sztywność wtedy nie stanowi to problemu.

W celu uniknięcia nierównych obciążeń zawiasów należy umieścić zawiasy symetrycznie do sprężyn.

Posted in: Montaż sprężyn gazowych