Jak znajdę zamiennik sprężyny gazowej?

Przed próbą znalezienia zamiennika należy dowiedzieć się jaka była siła zamienianej sprężyny.

Zazwyczaj na sprężynie nadrukowana jest informacja w formie „… N”. „N” oznacza niutony , liczba przed tą literą oznacza liczbę niutonów.

Dla przykładu:

300N = 300 niutonów

0300N = 300 niutonów

Gdy już wiesz jak silna jest zamieniana sprężyna, możesz przejść do kroku 1.

Krok 1. Zmierz następujące wymiary „starej sprężyny”

 • grubość tłoczyska (cienka część)
 • grubość obudowy (gruba część)

Sprzedajemy następujące typy sprężyn:

Typ         grubość tłoczyska       grubość obudowy
4-12              4mm                                12mm
6-15              6mm                                15mm
8-19             8mm                                19mm
10-23          10mm                               23mm
14-28          14mm                               28mm

 • Wybierz z powyższej tabeli sprężyne o wymiarach najbardziej zbliżonych do zmierzonych.

Jeżeli możliwe jest odkręcenie mocowań z jednej lub dwóch stron sprężyny upewnij się, że gwinty mocowań zgadzają się z gwintami w „nowej” sprężynie jeżeli chcesz użyć tych mocowań ponownie

Możesz sprawdzić to w następujący sposób:

 • Na naszej stronie kliknij przycisk „Konfigurator” i wybierz zamiennik w środkowej kolumnie.
 • Wybierz „Brak” w lewej i prawej kolumnie.
 • Przesuń kursor nad sprężynę gazową – wyświetli się informacja o gwintach na obu stronach sprężyny.

Możesz wybrać, które nowe mocowania chcesz kupić w lewej i/lub prawej kolumnie.

 • Pzesuń kursor na wybrane połączenie w celu wyświetlenia jego zwymiarowanego rysunku.
 • W ten sposób możesz sprawdzić czy mocowania będą odpowiednio zamontowane w istniejącej aplikacji.

Jeśli połączenia nie stanowią problemu, przejdź do kroku 2.

Zmierz długość maksymalną „starej” sprężyny gazowej.

Pomiar długości maksymalnej dokonywany jest poprzez pomiar sprężyny od środka mocowania do środka drugiego mocowania przy całkowicie otwartej klapie.

Zapisz dla zamiennika „Długość 'max’ = ….. mm „

Krok 3. Zmierz długość minimalną „starej” sprężyny.

Gdy zamkniemy pokrywę, tłoczysko jest wepchnięte do konkretnej długości. Prawie nigdy nie jest całkowicie wsunięta. Fragment długości skoku zawsze pozostaje poza cylindrem. Biorąc ten fakt pod uwagę można znaleźć lepszy (pod względem długości) zamiennik „starej” sprężyny. Należy zmierzyć najkrótszą występującą długość pomiędzy środkami mocowań.

 • Zamknij pokrywę i zmierz odległość pomiędzy środkami mocowań „starej” sprężyny.

Jeśli taki pomiar jest niewykonalny poniżej znajdują się instrukcję jak określić odległość pomiędzy środkami mocowań w inny sposób.

 • Otwórz pokrywę lub klapę.
 • Zawiąż cienką linę dookoła tłoczyska (cienkiej częśći sprężyny)
 • Przesuń linę tak aby oparła się o cylinder (grubą część sprężyny)
 • Zamknij pokrywę tak aby sprężyna miała najniższą występującą długość.
 • Otwórz całkowicię pokrywę i zmierz odległość pomiędzy pętlą liny a cylindrem.
 • Odejmij tą wartość od uprzednio zapisanej długości „max”.

Zapisz dla zamiennika sprężyny „Długość 'in’ = … mm”

Zamiennik musi przy całkowitym ściśnięciu być odrobinę krótszy niż wyznaczona wartość „Długość in”.

Krok 4. Wybór najbardziej odpowiedniego skoku zamiennika sprężyny gazowej.

 • Na naszej stronie kliknij przycisk „Konfigurator” i wybierz sprężynę będącą zamiennikiem w środkowej kolumnie (długości w tym wypadku są nieistotne)
 • Wybierz nowe mocowania w lewej i prawej kolumnie (maksymalna odległość pomiędzy środkami mocowań jest wyświetlana)
 • Wepchnij sprężynę całkowicie przy użyciu myszy w celu odczytania najkrótszej możliwej odległości pomiędzy środkami mocowań
 • W środkowej kolumnie wybierz długość skoku, która jest najbardziej zbliżona do wartości „Długość 'in’”.

Następnie porównaj długość całkowicie wysuniętej sprężyny otrzymaną w Konfiguratorze z wartością „Długość 'max’” i dostosuj wyniki do możliwych różnic w długości.

Jeżeli wszystkie kroki wykonano poprawnie, właśnie udało Ci się znaleźć zamiennik sprężyny gazowej.

Posted in: KONFIGURATOR