Czy moja pokrywa będzie bardziej obciążona przy użyciu sprężyn?

Tak, pokrywa jest bardziej obciążona przy użyciu sprężyn gazowych. Dlatego niezbędne jest ustalenie czy pokrywa i zawiasy są wystarczająco wytrzymałe do montażu spręzyn. Zdjęcie poniżej pokazuje 25-kilogramową klapę przy zastosowaniu sprężyn i bez nich.

extraforcegasspring

Wyższe siły spowodowane są tym, że sprężyny pracują przy krótszym momencie ramienia. Aby udźwignąć cały moment wymagana jest większa siła. Sprężyna gazowa posiada siłę dużo wyższą od ciężaru klapy. W powyższym przykładzie, sprężyna posiada siłę 420N (43kg). To o wiele więcej niż masa pokrywy wynosząca 25kg.

Jeśli siła dla danej odległości od zawiasów w Kalkulatorze będzie zbyt wysoka, wtedy możesz ją zmniejszyć poprzez wybranie dłuższej sprężyny. Nastąpi wydłużenie ramienia działania siły i idące wraz z tym zmniejszenie wymaganej siły. Można to zaobserwować w Kalkulatorze i wykorzystać w Twojej aplikacji.

Posted in: OGÓLNE