recenzje

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia,oraz przekazanie  mojego adresu e-mail do DTG BV z siedzibą w Tilburgu (Holandia) oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.